InformacjeGlue-Invest S.A.

Siedziba spółki:
02-797 Warszawa
ul. Sarmacka 15 lok. 59

Adres spółki:
91-341 Łódź
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 100

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000266489
NIP: 9512197789
REGON: 140742552

Wysokość kapitału zakładowego: 18 672 000,00