Komunikat 10.06.2020

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa się Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokument papierowy Akcji należy dostarczyć do siedziby spółki w godzinach urzędowania, th od 8:00 do 16:00.