Komunikat 21.09.2021

W dniu 30 września 2021 roku, o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Drygalskiej w Łodzi, przy ul. Św. Teresy 100, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 rok. Dokument ze sprawozdania do pobrania po wejściu w komunikat (kliknij tytuł Komunikat 21.09.2021)

Komunikat 10.06.2020

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa się Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokument papierowy Akcji należy dostarczyć do siedziby spółki w godzinach urzędowania, th od 8:00 do 16:00.